Glasbena kapela kolegija

Namen Glasbene kapele

Glasbena kapela Jezuitskega kolegija v Ljubljani obuja glasbeno tradicijo starega Jezuitskega kolegija, ki sega v leto 1597. Jezuiti so takrat v kulturno precej ohromljenem mestu začeli s šolstvom in glasbeno dejavnostjo, ki je skupaj z gledališko in vsakršno drugo umetnostjo odigrala pomembno vlogo pri ustvarjalni, kulturni in akademski poživitvi mesta. Namen Glasbene kapele jezuitskega kolegija je, da nudi mladim ustvarjalno okolje, priložnost za odkrivanje in razvijanje talentov, graditev skupnosti ter spoznavanje enkratnosti vsakega njenega člana . Glasba je pomembno sredstvo, s katerim lahko dosežemo človeška srca v najbolj plemenitem in duhovnem smislu. Zborovsko petje in ansambelsko ustvarjanje ne išče samo soskladja zvokov, temveč tudi enotnost misli in src, usmerjenih k istemu cilju. Solistični glas to skladje poudari in oplemeniti s svojo enkratnostjo. Petje in glasbeno ustvarjanje je vedno v službi pristnosti, resnice, lepote, ljubezni, … To pa so vrline, ki jih jezuiti želijo pomagati razvijati mladim umetnikom. Tako glasba kot življenje sta brez tega osiromašena za pravi smisel in vsebino.

Delovanje Glasbene kapele

Glasbena kapela kolegija bo razvijala talente s pomočjo raznovrstnih glasbenih in gledaliških oblik, od zborovske glasbe, ansambelske in operne glasbe do govorjene besede. Obenem bo dekletom in fantom ponujala dodatno izobraževanje, ki ga bodo vodili naši sodelavci ter slovenski in mednarodni strokovnjaki. Glasbena kapela se bo zavezala k obujanju slovenskega in svetovnega klasičnega jezuitskega izročila. Njeno celotno delovanje bo zajelo sakralno glasbo in oživljanje slovenske glasbene dediščine; izvajala bo tudi vsakršno drugo glasbo, ki bo članom pomagala razviti njihov glasbeni potencial in nastopiti doma in v tujini. Poudarek bo na klasični glasbi. Zbor bo razvijal oratorijsko pevsko tehniko, ki bo tudi solistom omogočala, da bodo lahko v polnem smislu peli v zboru, zboristom pa bo ob strokovni pomoči pomagala k njihovemu optimalnemu pevskemu razvoju. Zbor in solisti se bodo zavezali, da bodo priložnostno popestrili večja bogoslužja v cerkvi sv. Jožefa in peli ob pomembnejših dogodkih kolegija, sicer pa bodo redno in projektno izvajali različna glasbena dela. Za potrebe kvalitetnega delovanja in razvoja glasbenih potencialov, bo Glasbena kapela omogočala dodatna izobraževanja na področjih glasbe, opernega petja, gledališke igre, retorike in podobno.

Organizacija in vodstvo

Glasbena kapela Jezuitskega kolegija v Ljubljani je nova, sveža in mlada ustanova, ki vznika iz navdušenja in ljubezni do glasbe. Je tudi odgovor na želje ter potrebe mladih in tudi bolj izkušenih glasbenikov in drugih sodelavcev. Poleg pevskih talentov iščemo kreativnost, prilagodljivost glede na potrebe in možnosti, odprtost, navdušenje in veselje do skupnega ustvarjanja. Že samo ime Glasbena kapela pove, da ustanova želi delovati v krščanskem duhu, z odprtostjo do podobno mislečih in čutečih. Kapelo vodi glasbena vodja, kapelnica Mojca Lavrenčič, ob sodelovanju umetniške vodje Alenke Slokar Bajc in ravnatelja Jezuitskega kolegija, p. Damjana Ristića, DJ.