Prostovoljstvo in služenje

Program prostovoljstva in služenja je vezan na študijsko leto, saj so vanj kot prostovoljci vključeni študentje, ki želijo del svojega časa nameniti ljudem v stiski in odgovoriti na različne potrebe kolegija.

Prostovoljci se sami odločijo za pomoč, ob tem pa jim je na voljo osebno spremljanje mentorjev programa. Od oktobra do sredine junija prostovoljci opravljajo prostovoljno delo približno 2 uri tedensko.

Prostovoljno delo poteka na ustanovah v Ljubljani in drugod.