Večerna akademija

Večerna akademija je ime, pod katerim se izvajajo izbrani moduli dodatnega izobraževalnega programa za študentke in študente v okviru Jezuitskega kolegija. Izobraževalni moduli se bodo odvijali dvakrat mesečno ob večernih urah ter pod vodstvom različnih predavateljev, ki so povezani s Kolegijem.