Dobrodošli na novi strani

Dobrodošli na novi strani Jezuitskega kolegija v Ljubljani

Gotovo ste že slišali za besedo »kolegij«. Gre za ustanovo, v kateri se povezujejo (lat. collegare) različni ljudje, znanja in izkušnje v skupno dobro vseh. V Jezuitskem kolegiju se najdejo znanje, duhovnost in odnosi, ki pomagajo njegovim članom (kolegom) k vedno večji povezanosti in omogočajo vsesplošno medčloveško rast in dobrobit. Jezuiti so svoje zlato obdobje delovanja po Evropi in tudi drugod po svetu začeli z ustanavljanjem kolegijev, ki so bili vedno zakladnice znanj, odnosov in odskočne deske za službo Bogu in bližnjemu. Eden takih kolegijev jezuitske zlate dobe je bil tudi stari Jezuitski kolegij v Ljubljani, ki je predstavljal prvo višješolsko ustanovo na Slovenskem. V njem so študirali nekateri veliki učenjaki pretekle dobe, kot sta matematik Jurij Vega in astronom Ferdinand Avguštin Hallerstein. Med njimi pa je bilo tudi kar nekaj umetnikov kot na primer skladatelj Janez Kersnik Dolar. Novi Jezuitski kolegij v Ljubljani nima namena obnavljati starih dni, pač pa na nov način odgovoriti na potrebe študentov in jim z dodatnim izobraževanjem (večerna akademija), stanovanjem (študentska rezidenca), glasbeno kapelo in drugimi dejavnostmi omogočiti kar se da kvaliteten študij in bivanje v Ljubljani, kar jim bo koristilo za življenje. Jezuiti želimo svoja znanja, svoj prostor, svojo duhovnost in veselje evangelija deliti z mladimi, ki bodo to želeli. Jezuitski kolegij ni samo hiša, temveč mednarodna skupnost študentov, ki se povezuje s študenti in kolegi iz različnih krajev. Ta trenutek v naši bližini delujejo podobni kolegiji v Mariboru, Gradcu, Budimpešti, Trstu, Bratislavi in Benetkah. Namen teh kolegijev je spletanje še širše mreže znanja, povezav in odnosov. Sicer pa jezuitski kolegiji različnih vrst obstajajo skoraj v vseh državah sveta. Kdo pa so jezuiti? Jezuiti so člani reda Družbe Jezusove, ki jim je skupni klic, da bi odgovorili na duhovne potrebe v Cerkvi in svetu in tako iskali pot Kristusovega poslanstva. Ta trenutek se nam zdi primeren, da z našim načinom dela s študenti ponovno začnemo tudi v Ljubljani. Naš kolegij MAGIS v Mariboru ima za sabo že dve leti plodnega delovanja. Tudi v Ljubljani delujemo s študenti, a jeseni začenjamo naše delo z bolj izoblikovanim programom. Naši programi bodo na voljo vsem študentom (kolegijcem), pa tudi tistim, ki želijo z nami sodelovati na različne načine (kolegom). Celovit program se še vedno oblikuje in večkrat, ko nas boste obiskali na naši strani, več boste izvedeli o tem, kako kolegij raste. Želimo si in upamo, da bomo rasli skupaj, kot študentje in kolegi in skupaj gradili skupnost, ki bo vnašala v naš in širši kontekst znanje, upanje in povezanost.

p. Damjan Ristić, DJ, ravnatelj

Posted on jul 19, 2017