Vpis v študentsko rezidenco

Jezuitski kolegij sprejema študente različnih fakultet prve in druge stopnje bolonjskega študija, ki si želijo živeti v okolju in skupnosti, kakršno rezidenca Kolegija nudi.

Če se želite pridružiti, izpolnite spodnji obrazec. Za dodatne informacije pokličite ali pišite na naše kontakte.

POTREBNI DOKUMENTI ZA VPIS:

  1. Obrazec za sprejem študentov z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
  2. CV ... življenjepis,
  3. motivacijsko pismo.

PRI SPREJEMU SE UPOŠTEVA poleg pogojev za sprejem, ki so opisani v predstavitvi Jezuitskega kolegija, tudi:

  1. motivacijsko pismo za bivanje v Jezuitskem kolegiju,
  2. sodelovanje v različnih dejavnostih Cerkve ali v dobrodelnih ustanovah,
  3. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov. Izjemoma sprejmemo tudi študente, ki so na prehodu med študijem in življenjsko odločitvijo, ki imajo željo leto dni preživeti v skupnosti in sodelovati pri programih kolegija.)

Prošnje za sprejem v Jezuitski kolegij za študijsko leto 2018/2019 lahko oddate do zapolnitve mest. Komisija za sprejem bo obravnavala vse prošnje, ki bodo oddane pred zapolnitvijo mest.

Glede na prosta mesta v Jezuitskem kolegiju ter glede na vrstni red na čakalni listi kandidatov za vpis bodo preostali kandidati sproti obveščeni o možnostih za sprejem. Za dodatne informacije pokličite ali pišite na spodnje kontakte.