Vpis v študentsko rezidenco

Jezuitski kolegij sprejema študente različnih fakultet prve in druge stopnje bolonjskega študija, ki si želijo živeti v okolju in skupnosti, kakršno rezidenca Kolegija nudi.

Če se želite pridružiti, izpolnite spodnji obrazec. Za dodatne informacije pokličite ali pišite na naše kontakte.

Podatki za izbiro po kriterijih:

Finančno stanje

Podatki o lokaciji

Šolski oz. študijski uspeh

POTREBNI DOKUMENTI ZA VPIS:

  1. Obrazec za sprejem študentov z vsemi navedenimi podatki in zahtevanimi prilogami,
  2. CV ... življenjepis,
  3. motivacijsko pismo.

PRI SPREJEMU SE UPOŠTEVA poleg pogojev za sprejem, ki so opisani v predstavitvi Jezuitskega kolegija, tudi:

  1. motivacijsko pismo za bivanje v Jezuitskem kolegiju,
  2. socialni položaj,
  3. sodelovanje v različnih dejavnostih Cerkve ali v dobrodelnih ustanovah,
  4. oddaljenost kraja stalnega bivališča,
  5. letnik študija (prednost imajo kandidati, ki se vpisujejo v prvi letnik na prvi stopnji, sprejemamo pa tudi študente višjih letnikov).

V izjemnih primerih (zdravstvene razmere, potrebe ustanovitelja, pomanjkanje rednih študentov) lahko Jezuitski kolegij sprejme tudi druge stanovalce.

Prošnje za sprejem v Jezuitski kolegij za študijsko leto 2017/2018 lahko oddate do 17. 9. 2017. Komisija za sprejem bo dne 20. 9. 2017 obravnavala vse prošnje, ki bodo oddane do tega datuma. Prošnja mora biti v pisni obliki in vsebovati obrazec za sprejem, motivacijsko pismo in življenjepis. Oddana mora biti po pošti priporočeno ali osebno oddana. V kolikor prošnje ne bodo popolne, vas bomo obvestili. V roku 8 dni boste dolžni dopolniti prošnjo.

Glede na prosta mesta v Jezuitskem kolegiju ter glede na vrstni red na čakalni listi kandidatov za vpis bodo preostali kandidati sproti obveščeni o možnostih za sprejem. Za dodatne informacije pokličite ali pišite na spodnje kontakte.

Če kakšnih podatkov pri posameznih kriterijih ne želite oddati, jih ni treba, vendar to pomeni, da tam ne boste dobili točk.