Dodatno izobraževanje

Izobraževalni program Jezuitskega kolegija usposablja mlade, da bodo postali nosilci pozitivnih sprememb v domačem in mednarodnem okolju s poudarkom na širini mišljenja in družbenega delovanja. Preko akademskega leta se bodo izvajali različni programi in kratki moduli za interdisciplinarno izobraževanje kot so npr:

  • Vodenje
  • Osebnostna rast
  • Mediji
  • Osebne finance
  • Etika in politične vede
  • Metodologija
  • Retorika
  • Eksegeza oz. biblične znanosti
  • Uvod v teologijo
  • Religiologija

Z izkušenimi tutorji, ki so povezani s kolegijem, bomo v okviru programa vzpostavili možnost akademskega in kariernega svetovanja za študente.